Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Fabryka Mebli „UNIMEBEL”

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jan Mucha, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: FABRYKA MEBLI „UNIMEBEL” MUCHA JAN, ul. Kamienna 28, 63-500 Ostrzeszów; NIP: 6220012712; REGON: 250405720.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące między innymi celów, w jakich wykorzystujemy dane, oraz praw, które Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Prosimy o zapoznanie się z właściwą informacją.

  1. Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów oraz osób, które zamierzają skorzystać z naszej oferty.
  2. Informacja o przetwarzaniu danych dla Pracowników i Przedstawicieli naszych Klientów i Dostawców, czyli dla osób, które zawierają umowy w imieniu naszych Klientów lub Dostawców, są zaangażowane w realizację takich umów lub z którymi kontaktujemy się w tych sprawach.
  3. Informacja o przetwarzaniu danych dla naszych Dostawców, którzy zaopatrują nas w towary i świadczą dla nas usługi.
  4. Informacja o przetwarzaniu danych dla Kandydatów do pracy.
  5. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz fanpage na Facebooku.
  6. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz profil na Instagramie.
  7. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z gwarancji na nasze produkty.
  8. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób przesyłających zapytania niezwiązane bezpośrednio z zawarciem lub realizacją umowy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail rodo@unimebel.pl

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na Państwa życzenie możemy udostępnić także tzw. test równowagi, który zawiera ocenę możliwości wykorzystania tej podstawy przetwarzania danych.

Uwaga: wszystkie powyższe informacje są przeznaczone dla osób fizycznych; dane dotyczące spółek handlowych i osób prawnych nie podlegają ochronie wprowadzonej przez RODO.